Nabízím VÝUKU ANGLIČTINY SE ZAMĚŘENÍM NA PRÁCI, OBCHOD, CESTOVÁNÍ

VYBAVENÁ UČEBNA V ROZTOKÁCH

cena výuky v malé skupině 2 - 4 studenti: 200,- Kč/45 minut

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA PREZENČNÍ STUDIUM NEBO PŘES SKYPE

PŘÍPRAVA NA MATURITY

PŘÍPRAVA NA CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY

(MOMENTÁLNĚ KET FOR SCHOOLS V PLNÉM PROUDU KAŽDOU NEDĚLI, ZKOUŠKA PROSINEC 2019)

STAY TUNED!

Nebo něco jiného?

Navrhněte!

Máte-li předběžný zájem o výuku angličtiny, můžete mi sdělit, jaký obsah výuky byste uvítali kliknutím na tvrzení, které nejlépe vystihuje Vaši situaci.

Orientační úroveň svých znalostí si můžete otestovat na některém z volně dostupných testů, například:

http://www.oxfordhouse.cz/zjistit-uroven-anglictiny/

  • Intenzivní výuka ve vybavené učebně pro 1 až 4 žáky.

  • Mluvím převážně anglicky, gramatiku vysvětluji česky, na pozadí češtiny

  • Využívám hojně audio techniku, poslech kvalitních, autentických, aktuálních materiálů namluvených převážně britskými mluvčími. Studenti mají k dispozici materiály, mohou doma opakovat, doplnit zameškané hodiny.

  • Zkušební hodina, řádná smlouva, možnost odečíst jako výdaj z daňového základu

  • Rovnoměrný rozvoj kompetencí (porozumění, gramatika, mluvení), systematický, pyramidový přístup (postup od známého k neznámému, od často používaného k méně často používanému).

  • Zajímají mě cíle studentů, ráda přizpůsobuji výuku jejich potřebám, pokud je to možné.

  • A jdu cestou pokory.

  • Angličtina se chová jinak než většina jazyků.

  • Čím víc se ji učíte, tím víc ji neumíte.

© 2017 Zuzana Suchá.