Výuka jazyka a „komunikační metoda“ v některých jazykových školách

May 26, 2019

„Mluvit, mluvit, mluvit anglicky. Jako děti jsme bez ustání zkoušeli říkat nejprve slova, a později i věty. Jinými slovy jsme jazyk aktivně procvičovali a trénovali. S pomocí druhých jsme se přirozeně naučili, co je správné, jak správně vyslovovat slova a později také, jak je spojovat do vět. A právě tento způsob fungoval u všech z nás! Podobně, chcete-li plynule mluvit anglicky, řešením je mluvit, mluvit, mluvit...“

 

Poslouchá se to hezky a jistě se to i dobře prodává. Při hlubším zamyšlení mi v té teorii něco trochu skřípe. Malé dítě má totiž na zkoušení prvních slovíček a větiček celkem asi tak 14 hodin denně, několik let. Ale co je důležitější – dítě jen zpočátku něco žvatlá, ale velmi brzy začne chápat význam slov a jeho řeč se rozvíjí na základě interakcí s reálnými lidmi, v reálných situacích, v kontaktu s reálným prostředím. Nejprve uplatňuje schopnosti „opakovací“, ale brzy začne rozvíjet schopnosti „vyjadřovací“. Na základě nějakého reálného podnětu má potřebu něco vyjádřit.

 

Některé jazykové školy si vymyslely teorii „jako malé děti“, jenom jaksi zapomněly na to, že na výuce sedí dospělí lidé v učebně, žádné rozmanité interakce s různými osobami neprožívají, ani jejich zrakové vjemy se příliš nemění, vidí tam jednu místnost a jednoho mluvícího člověka, který si vymýšlí jakési modelové věty a chce, aby po něm cosi opakovali. S oněmi dětmi, které si osvojují jazyk během každodenního života, mají společné jen to, že otevírají ústa a používají mluvidla. Na této situaci se nic nezmění dokonce ani tehdy, když se zruší učebnice, odstěhují stoly a židle a žáci se posadí na velké měkké polštáře na důkaz jiné, lepší metody, speak speak speak… Scientologická církev má nepochybně dobře zmapované různé techniky manipulace.

 

Student na těchto hodinách angličtiny papouškuje věty podle nějakých vzorců, veškerá deklarovaná přirozenost chybí, neboť chybí referenční realita. A protože se nepodporuje překlad, není zde nic, co by realitu nahradilo. Pro rozvoj mluvení může podle mého názoru stejně dobře posloužit úkol, při němž se vůbec nemluví, ale například píše. Podstatné je převést myšlenku na slova, ať už u toho používáte mluvidla nebo papír a pero. Nezatracuji ani překlad, zejména překlad do cizího jazyka, při němž mi český text v určitém smyslu nahrazuje „myšlenku“. Na schopnosti „mluvit“ cizím jazykem se totiž podílejí nejen mluvidla, ale hlavně řečová centra v mozku.

 

Člověk (malý i velký) se naučí mluvit v bilingvní rodině, vedle partnera mluvícího jiným jazykem, na pracovišti, kde všichni mluví jiným jazykem apod. Jakmile se výuka přenáší do učebny, nastává úplně jiná situace. Omílání vět podle větných vzorců podle mého názoru nemůže zasáhnout hlubší úrovně znalosti jazyka. Přestože se zdá, že po mnoha hodinách strávených v této jazykové škole, ze sebe žáci přece jen vysoukají nějakou tu větu v jazyce Czenglish a jsou šťastní, že řeknou aspoň něco.

 

Přimlouvám se za využívání co největší rozmanitosti metod a přístupů při vstřebávání cizího jazyka. Nejen proto, že umožňují uchopit jazyk jako celek, ale hlavně proto, že lidé mají různé individuální predispozice. Výše uvedená metoda oné jazykové školy hází lidi tak trochu do jednoho pytle – stádo nepříliš inteligentních jedinců, kteří gramatiku beztak nepoberou, budeme spoléhat na to, že mají sluchovou paměť. Jiná se vlastně v této škole příliš nevyužívá. Ačkoliv je mnoho lidí, kteří mohou najít cestu k cizímu jazyku právě přes logické pochopení gramatiky, jiní mají paměť vizuální a bude jim velmi vyhovovat čtení, zápis slov či vět.

 

Znalost jazyka předpokládá nejen „mluvení“, ale také porozumění a psaní. Připomeňme si, že mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny ESOL, které zajišťuje University of Cambridge, testují čtyři základní dovednosti – čtení, psaní, poslech a mluvení – praktickou znalost gramatiky a slovní zásoby.

 

Při hodinách angličtiny by se mělo trochu mluvit. Kvůli tomu ale nemusíme hned démonizovat gramatiku, ignorovat slovíčka, odstěhovat stoly, zrušit učebnice a odhodit psací náčiní. Jakkoliv lákavá je tato představa!

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Nejlepší příspěvky

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Nejnovější příspěvky
Please reload

Archiv
Please reload

Hledání podle štítků
Please reload

Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2017 Zuzana Suchá.