Prezentace v angličtině - základní struktura

April 22, 2017

Umění prezentace dnes patří mezi cenné profesionální dovednosti. Mnozí z nás musí v rámci svých pracovních povinností pohovořit o výsledcích své práce, představit nový výrobek veřejnosti nebo svému obchodnímu partnerovi apod. V moderní angličtině jsou často prezentace mnohem méně formální, než bývaly před pouhými dvaceti lety. Většina posluchačů preferuje relativně neformální přístup. Přesto bychom měli dodržet přibližně následující strukturu.

 

POZDRAV

Dříve, než pozdravíme, zkusíme si uvědomit, kdo jsou naši posluchači a jaký je mezi námi vztah.

Formálnější pozdrav: Good morning, Good afternoon, Good evening + můžeme doplnit: ladies and gentlemen, dear colleagues, dear friends, atd.

Nebo: Good morning and welcome to (název společnosti, název instituce…)

Méně formální pozdrav: Hello everyone

Nejméně formální pozdrav: Hi everyone

Můžeme i poděkovat za to, že přišli: Thank you all for coming today

 

PŘEDSTAVÍME SE

Představíme se celým jménem (někdy lze použít pouze křestní jméno), uvedeme svou pracovní funkci nebo jinou funkci, která souvisí s obsahem prezentace.

My name is …

For those who don don’t know me, I am responsible for…

Let me introduce myself; my name is Mark Watson and I am responsible for…

 

SDĚLÍME, JAKÉ JE TÉMA A CÍL NAŠÍ PREZENTACE

The focus of my presentation is…

The subject of my paper is…

We are here today to decide whether…

We are here today to discuss…

The aim of my presentation is to give you an overview of…

The purpose of my presentation today is to...

 

SDĚLÍME, JAK DLOUHO BUDEME MLUVIT (POKUD TO ÚČASTNÍCI NEVĚDÍ)

I plan to speak for about 40 minutes.I shall only take about 40 minutes of your time.

 

STRUKTURA NAŠÍ PREZENTACE

I have divided my talk in three sections.

I have divided my presentation into three parts.

In today’s presentation I would like to show you/give you an update on/give you an overview of/explain…

 

NÁSTIN PREZENTACE

First I will give you an overview of………

Then we will look at……….

Finally I will explain

 

SDĚLÍME, ZDA SE MOHOU ÚČASTNÍCI PTÁT BĚHEM PREZENTACE NEBO ZDA BUDE NA KONCI PROSTOR PRO DISKUSI

Please hold your questions until the end of my presentation

NEBO

If you have any questions, feel free to interrupt me

 

HLAVNÍ ČÁST PREZENTACE

Let’s start with the first point

Let me start by giving you some background information

POKRAČUJEME, MĚNÍME TÉMA

Let´s move on to…

Let me move on to…

BUDEME MLUVIT DO VĚTŠÍCH PODROBNOSTÍ

I’d like to expand on

JINÝMI SLOVY CHCI ŘÍCI (JEDNODUŠE ŘEČENO)

In other words,…

To put it simply,…

 

RESUMÉ A ZÁVĚR

In conclusion, let me sum up my main points.

 

PŘÍPADNÉ DOTAZY

Now I am happy to answer any questions you might have.

 

PODĚKUJEME ZA POZORNOST A ROZLOUČÍME SE

Thank you for your attention.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Nejlepší příspěvky

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Nejnovější příspěvky
Please reload

Archiv
Please reload

Hledání podle štítků
Please reload

Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2017 Zuzana Suchá.