Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku

Jméno: Zuzana Suchá

Místo podnikání: Seržanta Hniličky 2202, 25263 Roztoky

IČ: 12635596

 

Živnostenský list vydal: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 4, živnostenský odbor, Vidimova 1325/2, Praha 4
Číslo jednací: 9451/92/fyz/z-1

V Praze dne 20.1.2004

Evidenční číslo: 310011-15397-01
 

Evidující úřad: Městský úřad Černošice

Nejsem plátcem DPH

Zásady ochrany osobních údajů:

Abych mohla poskytovat služby též soukromým klientům, musím zpracovávat některé osobní údaje. Jediným správcem osobních údajů ve vztahu k poskytovaným službám je PhDr. Zuzana Suchá, IČO: 12635596, se sídlem Seržanta Hniličky 2202, telefon: 605717378, e-mail: dialekt@dialekt.cz. Další osobou, která má přístup k těmto údajům, je účetní.

Při poskytování služeb soukromým osobám se jedná o následující údaje: Jméno a příjmení, adresa, číslo bankovního účtu, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa)

Osobní údaje jsou vedeny výhradně za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb, pro možnost placení formou bankovního převodu a pružnou komunikaci týkající se výhradně poskytování služeb vyplývajících z konkrétní uzavřené smlouvy o poskytování služby. Osobních údajů ani kontaktních údajů nevyužívám pro zasílání newsletteru ani obchodních nabídek.

Faktury v papírové podobě jsou uloženy v uzamykatelné skříni, budova je napojena na pult centrální ochrany. Faktury jsou též uloženy na PC (a záložním disku), jsou chráněny heslem. Údaje nejsou ukládány na veřejných úložištích, počítač je zabezpečen antivirovou ochranou. Likvidace dokumentů v papírové podobě probíhá formou skartace po uplynutí lhůty, po kterou je třeba doklady uchovávat.