Nabízím individuální jazykové poradenství zaměřené na oblast práce a kariéry, zejména přípravu na náročnější situace, jako je prezentace konkrétního tématu v anglickém jazyce a konkrétní pracovní pohovor. Pomohu zpracovat písemné materiály (překlad, úprava, případné zajištění korektury rodilým mluvčím), společně natrénujeme živě konkrétní mluvený projev, uděláme si brainstorming k otázkám, které by se mohly s nějakou pravděpodobností objevit, pokusíme se nasimulovat reálnou situaci. V první fázi si klient zpracuje své téma nebo přípravu v češtině, případně i částečně v angličtině. Může se na mě obrátit s žádostí o kompletní překlad, úpravu textu, nácvik mluvené prezentace nebo jen něco z toho.

Po mnoha letech překladatelské a tlumočnické praxe jsem pochopila, že největší slabinou psaných i mluvených projevů je nesrozumitelnost. Zkracuji věty, rozplétám záhady a hledám logiku. A docela mě to baví!

Pracovat můžeme v Roztokách u Prahy, v Praze nebo přes Skype.

© 2017 Zuzana Suchá.