Cloud world map.jpg
22_7_2017_NAWEB 201_transcafe.jpg

A journey of a thousand miles

begins with a single step...

Jsem profesionální překladatelka a tlumočnice. Vystudovala jsem obor angličtina a španělština na Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a přes 20 let se věnuji tlumočení a překládání. Působila jsem v různých bankách a zahraničních firmách, mnohokrát jsem seděla v tlumočnické kabině. Po narození dětí jsem se zaměřila na písemný překlad. Překládám finance, bankovnictví, forex, prognózy vývoje investičních produktů, marketingové texty a jiné. Pracuji převážně z domova, posílám práci do světa. Vzhledem k tomu, že nemám žádné české klienty, anglicky komunikuji denně.

Práce překladatele je zajímavá ale osamělá. Překladatel na volné noze má svět jako na dlani, ale nepatří nikam. Většinu svých klientů jsem nikdy neviděla. Postupem času jsem měla potřebu odklonit se občas od své profese a neosobních terminologických databází a hledat možnost pracovního uplatnění blíže k reálným, nevirtuálním lidem. Moje první kroky ve výuce angličtiny vedly dvěma směry. Zaměřila jsem se jednak na výuku business English, která mi byla blízká vzhledem k dlouholeté překladatelsko-tlumočnické praxi a znalosti firemního prostředí, a jednak na výuku dětí a mládeže, na jejímž počátku byla snaha trochu pomoci vlastním dětem (případně jejich kamarádům či dětem ze sousedství během přípravy na maturitu), ale postupem času mi přinášela čím dál větší radost. Když byla dcera na začátku 7. třídy, připravovala jsem ji na Cambridge Test A2, na který chodí obvykle sedmáci a osmáci, udělala na maximum bodů a získala rovnou certifikát B1. Krátce poté vyhrála školní kolo olympiády a v okresním kole (Praha-západ) skončila na druhém místě. Nyní nás čeká příprava na B2, ale dcera mě už příliš nepotřebuje, vytvořila si k angličtině svůj vztah, ráda se budu věnovat dalším dětem, studentům mladším i starším.