B2 for Schools

PROČ?

Zkoušky Cambridge English jsou nejrozšířenější a celosvětově nejuznávanější kvalifikací pro studenty angličtiny. Zaručují objektivní a odborné vyhodnocení úrovně angličtiny. Certifikát ze zkoušky B2 for Schools má úplně stejnou platnost jako certifikát B2 a není na něm nikde uvedeno, že se jednalo o zkoušku ve verzi "for Schools". Kdo úspěšně složí tuto zkoušku, získává mezinárodně uznávaný certifikát s neomezenou platností dokládající to, že jeho znalost angličtiny odpovídá úrovni B2. B2 First neboli First Certifikate in English (FCE) je dokladem o tom, že dokážete hovořit a psát anglicky na takové úrovni, abyste mohli pracovat nebo studovat v anglicky mluvícím prostředí. S certifikátem Cambridge English si zvyšujete šance na profesní uplatnění, mnohá gymnázia uznávají tento certifikát jako plnohodnotnou náhradu maturity nebo její části.

KDO?

Zkoušku B2 for Schools (First for Schools) obvykle skládají studenti gymnázií, středních a vysokých škol. Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni napsat krátké zprávy a e-maily, vysvětlit myšlenku a vést podrobnou diskusi v angličtině, porozumět všeobecné angličtině v televizi a v novinách.

KDY A KDE?

Předběžně 2 - 3 hodiny 1 x týdně, zkoušku lze naplánovat na jaro nebo léto 2021. Pravděpodobně VÍKEND - pátek, sobota nebo neděle. Přizpůsobím se možnostem zájemců. Výuka bude probíhat ve vybavené učebně v Roztokách v maximálním počtu 4 účastníků. Vzhledem k tomu, že se nejedná o navazující výuku, a také vzhledem k vývoji situace kolem koronaviru budu účtovat platbu spíše za jednotlivé bloky, nikoliv předem za celé období.