B1 for Schools

PROČ?

Zkoušky Cambridge English jsou nejrozšířenější a celosvětově nejuznávanější kvalifikací pro studenty angličtiny. Zaručují objektivní a odborné vyhodnocení úrovně angličtiny. Každá zkouška odpovídá jedné CEFR úrovni podle mezinárodní klasifikace jazykových úrovní (A1 - C2). Úspěšní kandidáti získávají certifikát s dlouhodobou platností, který je uznávaný v České republice i zahraničí. Certifikát ze zkoušky B1 for Schools má úplně stejnou platnost jako certifikát B1 a není na něm nikde uvedeno, že se jednalo o zkoušku ve verzi "for Schools". Kdo úspěšně složí tuto zkoušku, získává mezinárodně uznávaný certifikát s neomezenou platností dokládající to, že jeho znalost angličtiny odpovídá úrovni B1. U zkoušky B1 for Schools došlo v roce 2020 k určitým změnám, zvýšily se nároky na Speaking a Writing, konkrétně ve schopnosti improvizace a kreativity. Doporučuji nepodceňovat a vyzkoušet jako předstupeň FCE. Přibližně by se dalo říci, že nároky na zkoušku B1 odpovídají ze 2/3 zkoušce B2 (FCE).

KDO?

Na zkoušku se obvykle připravují nejlepší žáci 9. tříd základních škol s rozšířenou výukou jazyků, ale mohou ji skládat i děti mladší či studenti středních škol. Ve skutečnosti zde neplatí vůbec žádná věková omezení, ale obsah a formulace témat se orientují na okruh zájmů a zkušeností mládeže. Příprava je zároveň velmi vhodná pro ty žáky, kteří budou skládat v 9. třídě ústní nebo písemnou přijímací zkoušku z anglického jazyka. Zkoušku lze doporučit i pokročilejším angličtinářům – jednak proto, že si zvyknou na formát cambridgeské zkoušky, a jednak proto, že pokud dosáhnou 160 bodů ze 170 možných, získávají automaticky certifikát B2, který otevírá dveře k zajímavým pracovním i studijním možnostem nejen v České republice. Vítáni jsou i mírně až středně pokročilí dospělí jakéhokoliv věku, kteří si budou chtít trénovat angličtinu na úrovni B1 a nebude jim vadit, že tematicky je program zaměřen spíš na staršího žáka/studenta.

KDY A KDE

Příprava na tuto zkoušku bude probíhat v každém případě, VÍKEND, pravděpodobně v sobotu, v maximálním počtu 4 lidí, ve vybavené učebně v Roztokách. Vzhledem k tomu, že zde nebude kontinuita a "pyramidový" postup (od známého k neznámému) a také kvůli aktuální situaci kolem koronaviru, nebudu chtít platbu předem za celé období, bude možnost zamluvit a zaplatit konkrétní dny/bloky. Buď dáme 2 hodiny nebo delší bloky a intenzivnější přípravu, pokud by se sešli lidé, kteří by chtěli na zkoušku B1 již v prosinci, případně na přijímačky na střední školu na jaře 2020. Příprava se bude zaměřovat na všechny testované dovednosti – poslech, čtení, psaní a mluvení (psaní ve formě domácí přípravy, bude individuálně opraveno). Co se týče vlastní zkoušky, vyhodnotím šance na úspěšné složení, zprostředkuji registraci a případně doprovodím na zkoušku ještě před Vánoci 2020 nebo na jaře 2021. Přípravy na úrovni B1 se samozřejmě mohou účastnit i lidé, kteří se na žádnou zkoušku nechystají :-).