April 22, 2017

V anglické prezentaci je možné základní strukturu prezentace již na začátku trochu porušit. Cílem několika úvodních vět totiž není jen informovat účastníky o tom, jak se jmenujete a o čem budete mluvit, nýbrž probudit jejich zájem o dané téma a zvědavost, získat jejich...

April 22, 2017

Umění prezentace dnes patří mezi cenné profesionální dovednosti. Mnozí z nás musí v rámci svých pracovních povinností pohovořit o výsledcích své práce, představit nový výrobek veřejnosti nebo svému obchodnímu partnerovi apod. V moderní angličtině jsou často prezentace...

Please reload

Nejnovější příspěvky
Please reload

Archiv
Please reload

Hledání podle štítků
Please reload

© 2017 Zuzana Suchá.