Cloud world map.jpg

Výuka business English

Příprava na cambridgeské zkoušky

Výuka dětí a mládeže

Překlady a tlumočení

 

Zuzana Suchá

Nabídka pro školní rok 2020/2021

Zde je zatím předběžná nabídka / průzkum zájmu o výuku angličtiny v ROZTOKÁCH U PRAHY,

podle počtu zájemců bude upřesněno

Maximálně 4 žáci ve skupině, orientační cena 200,- Kč/ vyučovací hodina

Zahájení 2. polovina září

AD KORONAVIRUS: NEVÍME, CO SE BUDE DÍT, NÁVRHY PRO NOUZOVÝ REŽIM VIZ ČERVENĚ PSANÝ TEXT, U PŘÍPRAV NA TESTY A ZKOUŠKY NEBUDU CHTÍT PLATBU ZA CELÉ OBDOBÍ PŘEDEM, SPÍŠE ZA JEDNOTLIVÉ DNY/BLOKY

 

B1 (PET)

for Schools

Příprava na mezinárodní zkoušku Cambridge Test B1 for Schools (dříve PET). Ideální pro studenty 13 - 20, pro deváťáky před přijímačkami z angličtiny a pro všechny, kdo si chtějí vyzkoušet formát cambridgeské zkoušky na úrovni B1.

MALÁ SKUPINA, ROUŠKY, PLATBA ZA JEDNOTLIVÉ BLOKY

B2 (FCE)

for Schools

Příprava na mezinárodní zkoušku Cambridge Test B2 for Schools (FCE). Nejžádanější cambridgeská zkouška, otevírá dveře k zajímavým studijním příležitostem, zvyšuje šance na trhu práce. Ideální pro studenty 15 - 25, ale věkové omezení není.

MALÁ SKUPINA, ROUŠKY, PLATBA ZA JEDNOTLIVÉ DNY/BLOKY

Žáci 2. stupeň ZŠ

Upevnění aktuálně probírané látky v jednotlivých ročnících na 2. stupni ZŠ Roztoky. Cílem jsou pěkné známky a ideálně podpora vztahu k anglickému jazyku. Děti se nedělí na hloupé a chytré, nýbrž na motivované a nemotivované!

MOŽNOST ON-LINE, VÝUKA PŘES SKYPE

Business 1

Angličtina pro dospělé – mírně pokročilí (A2), cílem je rozvíjet schopnost základní komunikace v každodenním pracovním životě, například ve službách

2 hodiny jednou týdně, pracovní den, později odpoledne - večer

MALÁ SKUPINA ROUŠKY

OTEVŘENÉ OKNO

Business 2

Angličtina pro dospělé - mírně pokročilí (A2 - B1), cílem je rozvíjet schopnost komunikace na pracovišti, ve firmách. Telefonát, e-mail, komunikace se zahraničními kolegy a klienty... 2 hodiny jednou týdně, pracovní den, později odpoledne - večer

MALÁ SKUPINA ROUŠKY

OTEVŘENÉ OKNO

Maturita

 

V přípravě na maturitu může velkou část práce udělat student samostatně. Nabízím individuální poradenství k materiálům, podporu a mírnou kontrolu. Pokud by se sešlo více zájemců, dáme kombinaci didaktických testů a jednotlivých maturitních témat.

MALÁ SKUPINA, ROUŠKY, PLATBA ZA JEDNOTLIVÉ BLOKY, PRAVDĚPODOBNĚ VÍKEND

 

Kontaktujte mě

 Adresa: Seržanta Hniličky 2202, 25263  Roztoky

Tel. +420 605717378